Archiv NetBoss rendszer - csak lekérdezésre

image

Electra 7 Internetbank belépés

image

Mátra Takarékszövetkezet

Fogyasztóvédelem/Panaszkezelés

Fogyasztóvédelem/Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!
 

A Mátra Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja, hogy Ügyfelei a pénzügyeik intézése során a döntések meghozatalához szükséges információkat elérhessék, és így körültekintően, átgondoltan és fizetőképességüknek megfelelően döntsenek pénzükről.
A fogyatékkal élő ügyfelek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításáról
A Mátra Takarékszövetkezet a fogyatékkal élő Ügyfelei speciális helyzetét szem előtt tartva törekszik arra, hogy biztosítsa ezen Ügyfelei számára a fogyatékossággal nem érintett Ügyfelekkel azonos minőségű pénzügyi szolgáltatások akadálymentes módon történő igénybevételének lehetőségét, speciális igényeikhez igazodó szolgáltatás nyújtását.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról szóló 22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet alapján, a hitelintézeteknek a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének elősegítését megteremtő stratégia elkészítésén túl a fogyatékos ügyfelek tájékoztatása érdekében nyilvánosságra hozza a fogyatékos ügyfelek igényei és száma alapján készített szolgáltatási térképet, melyet a Mátra Takarékszövetkezet vonatkozásában a Takarékbank Zrt. http://image.takarek.hu/ oldalán találhat meg.

Annak érdekében, hogy a Mátra Takarékszövetkezet felmérhesse fogyatékkal élő ügyfelei azon igényeit, amelyekkel biztosítható az általa kínált pénzügyi termékekhez, szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, kialakításra került egy kérdőív:

A kérdőívet azzal a céllal alakítottuk ki, hogy Szövetkezeti Hitelintézetünk felmérhesse fogyatékkal élő ügyfeleink azon igényeit, amelyekkel biztosítható az általunk kínált pénzügyi termékekhez, szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.
A kérdőív kitöltése önkéntes alapon, anonim módon történik, ezért kérjük, ne tüntesse fel nevét, vagy bármely azonosító adatát!
A kérdőív nyomtatott formában elérhető és leadható bármely fiókunkban.

Etikai kódex

Az Etikai Kódex célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése, amelyek irányadóak a Takarékbank Zrt.-re és a Takarékbank Zrt.-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaságok által végzett tevékenységre, továbbá a vezető állású személyek és az alkalmazottak magatartására nézve, annak érdekében, hogy egymás közötti kapcsolataikban, üzletvitelükben és a szolgáltatásaik nyújtása során tisztességes módon, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, etikus magatartást tanúsítva járjanak el, ezáltal erősítve az ügyfelek Társaság iránti bizalmát.
Az Etikai Kódex kiterjed a Társaságra, a Társaság irányító és ellenőrző testületeire, személyeire, valamint a Társaság valamennyi munkavállalójára.

MNB Fogyasztóvédelmi Központ

Pénzügyi döntései meghozatalában Önt segítheti a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapja, ahol az alábbi programok is megtalálhatók:

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztató füzetsorozatában tematizáltan nyújt segítséget a pénzügyi kérdések megválaszolásában.
További tájékoztatást Magyar Nemzeti Bank honlapján, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján, a betétek biztosítottságával pedig az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján talál.

Panaszkezelés

A Mátra Takarékszövetkezet munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy T. Ügyfeleinket a lehető leghatékonyabban szolgálják ki, és az Ügyfelek a Takarékszövetkezet szolgáltatásaival, termékeivel maradéktalanul elégedett legyenek. Az előforduló véleményeltérések esetén a Takarékszövetkezet célja, hogy ezen eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezze.
A Panaszkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentummal a Takarékszövetkezet segítséget kíván nyújtani abban, hogy termékeivel, szolgáltatásaival, vagy ezek minőségével, Ügyintézői magatartásával, vagy bármely más témával kapcsolatban felmerült panaszát milyen módon terjesztheti elő. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatónkat, mely az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.
Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy panaszkezeléssel, valamint fogyasztóvédelemmel kapcsolatban további információt talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján.

Adatkezelési tájékoztató

A Mátra Takarékszövetkezet fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok védelmét. Fentiek alapján az adatkezelés elveit, belső normáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban határozza meg.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...